CAMPING IN THE RAIN

Camping in the rainy night

★ Short Film : Camping in the rainy night
★ Nội dung : Hoạt động Camping trong 1 đêm mưa gió
★ Địa điểm : Hồ Xanh
★ Thực đơn đặc biệt : Ếch hồ xanh nấu cháo.
★ Thành viên : Wildhorse, Hữu Khánh, Hột Mít.
★ Thiết bị : Gopro Hero4 + Gopro Tripod
★ Tài trợ : www.thichdiphuot.com
★ Thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, là những tháng ngày được trải nghiệm thật nhiều những điều mới mẻ, khám phá và chia sẻ.

Video by #‎gopro

+ Group : https://www.facebook.com/groups/thichdiphuotdanang
+ Page : https://www.facebook.com/thichdiphuot.info
+ website : http://thichdiphuot.com/

Articles You May Like

Summer camping for beginners | Auckland Council
Best Next Level Camping Gear & Gadgets On Amazon 2022
Solo Overnight Building a Duct Tape Tarp Cabin in The Woods and Bacon Salad in an 1890’s Skillet
ULTRALIGHT BACKPACKING GEAR LIST 2020 | 9 lbs |
NOT SOLO CAMPING • CAMPING DURING HEAVY RAIN & RAINSTORM • RELAXING CAMPING IN COSY TENT • ASMR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *